Hỏi đáp, tư vấn

Ngày tốt nhập trạch tháng 9/2023

NGÀY TỐT NHẬP TRẠCH TRONG THÁNG 9/2023

Trong tháng 9 năm 2023, đã có sẵn những ngày được xem là tốt để thực hiện việc nhập trạch vào nhà mới. Dưới đây là danh sách chi tiết các ngày tốt và những yếu tố quan trọng liên quan đến việc chọn ngày nhập trạch:

 1. Chủ nhật, ngày 3/9/2023:
  • Ngày thanh long hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Mão (05h – 07h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Hướng xuất hành tốt: Đông Bắc (đón Hỷ Thần), Đông Nam (đón Tài Thần).
 2. Thứ hai, ngày 4/9/2023:
  • Ngày minh đường hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Mão (05h – 07h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Bắc (đón Hỷ Thần), Đông Nam (đón Tài Thần).
 3. Thứ ba, ngày 5/9/2023:
  • Ngày thiên hình hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Nam (đón Hỷ Thần), Đông (đón Tài Thần).
 4. Thứ năm, ngày 7/9/2023:
  • Ngày kim quỹ hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Đông Nam (đón Hỷ Thần), Nam (đón Tài Thần).
 5. Thứ bảy, ngày 16/9/2023:
  • Ngày câu trần hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Mão (05h – 07h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Nam (đón Hỷ Thần), Đông (đón Tài Thần).
 6. Chủ nhật, ngày 17/9/2023:
  • Ngày thanh long hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).
  • Hướng xuất hành tốt: Đông Nam (đón Hỷ Thần), Nam (đón Tài Thần).
 7. Chủ nhật, ngày 24/9/2023:
  • Ngày ngọc đường hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Dần (03h – 05h), Mão (05h – 07h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Dậu (17h – 19h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Bắc (đón Hỷ Thần), Đông Nam (đón Tài Thần).
 8. Thứ sáu, ngày 29/9/2023:
  • Ngày thanh long hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).
  • Hướng xuất hành tốt: Đông Bắc (đón Hỷ Thần), Nam (đón Tài Thần).

Đây là thông tin chi tiết về những ngày tốt để nhập trạch trong tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc chọn ngày tốt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và quan điểm của mỗi người.

Ngày tránh khi nhập trạch THÁNG 9/2023:

Các ngày sau đây nên tránh khi chọn ngày nhập trạch:

 • Thứ sáu, ngày 1/9/2023: Ngày tư mệnh hoàng đạo.
 • Thứ tư, ngày 6/9/2023: Ngày chu tước hắc đạo.
 • Thứ bảy, ngày 9/9/2023: Ngày bạch hổ hắc đạo.
 • Thứ tư, ngày 13/9/2023: Ngày tư mệnh hoàng đạo.
 • Thứ hai, ngày 18/9/2023: Ngày minh đường hoàng đạo.
 • Thứ tư, ngày 20/9/2023: Ngày chu tước hắc đạo.
 • Thứ bảy, ngày 30/9/2023: Ngày minh đường hoàng đạo.

Với những thông tin trên, gia chủ có thể cân nhắc chọn ngày tốt và tránh ngày xấu để nhập trạch tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, hãy luôn lưu ý rằng việc chọn ngày này có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tâm linh, truyền thống và quan điểm cá nhân.