Hỏi đáp, tư vấn

Ngày tốt nhập trạch tháng 11/2023

Trong tháng 11 năm 2023, để chọn ngày tốt để nhập trạch, gia chủ có thể tham khảo danh sách dưới đây, với những ngày được xem là thuộc các ngày hoàng đạo:

 1. Thứ bảy, ngày 4/11/2023:
  • Ngày Bính Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão.
  • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).
 2. Thứ hai, ngày 6/11/2023:
  • Ngày Mậu Thìn, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão.
  • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).
 3. Thứ tư, ngày 8/11/2023:
  • Ngày Canh Ngọ, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão.
  • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).
 4. Thứ năm, ngày 16/11/2023:
  • Ngày Mậu Dần, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão.
  • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).
 5. Thứ ba, ngày 28/11/2023:
  • Ngày Canh Dần, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão.
  • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).
 6. Thứ năm, ngày 30/11/2023:
  • Ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão.
  • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Trên đây là danh sách những ngày hoàng đạo trong tháng 11 năm 2023, mà gia chủ có thể tham khảo để chọn ngày tốt để nhập trạch. Việc lựa chọn ngày phù hợp sẽ đảm bảo sự may mắn và thuận lợi cho các hoạt động trọng đại trong cuộc sống.

Trong tháng 11 năm 2023, khi lựa chọn ngày chuyển nhà, việc tránh những ngày xấu là vô cùng quan trọng. Dưới đây là danh sách những ngày cần tránh trong tháng 11 năm 2023:

 1. Thứ năm, ngày 2/11/2023:
  • Ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão.
  • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).
 2. Thứ sáu, ngày 3/11/2023:
  • Ngày Ất Sửu, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão.
  • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).
 3. Thứ tư, ngày 15/11/2023:
  • Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão.
  • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).
 4. Thứ năm, ngày 23/11/2023:
  • Ngày Ất Dậu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão.
  • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).
 5. Thứ hai, ngày 27/11/2023:
  • Ngày Kỷ Sửu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão.
  • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo).
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Trên đây là danh sách những ngày cần tránh trong tháng 11 năm 2023 khi lựa chọn ngày chuyển nhà. Việc tránh những ngày xấu sẽ giúp đảm bảo sự an lành và thuận lợi trong các hoạt động quan trọng của cuộc sống.