Hỏi đáp, tư vấn Tin tức

XEM NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 07/2019

Mỗi chúng ta có ai là không muốn sở hữu một cửa hàng riêng, tự kinh doanh buôn bán và không phải đi làm thuê. Ngày khai trương năm 2019 là thời điểm đầu tiên mở cửa, đánh dấu cột mốc hoạt động kinh doanh của cửa hàng,quán ăn, quán coffee….. Muốn cho việc công việc kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, may mắn thì người chủ phải xem ngày khai trương năm 2019 có trường khí cát lợi nhất, ngày đại cát đại lợi. Nếu quý vị chọn ngày tốt khai trương theo tuổi sẽ giúp cho mọi việc được chu toàn, cộng với “thiên thời địa lợi nhân hòa” thì cửa hàng của bạn sẽ tạo được tiếng vang, gây ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng đầu tiên cũng như tạo được uy tín và thương hiệu cho chính cửa hàng. Tuy nhiên việc xem ngày khai trương buôn bán, hay xem ngày mở hàng để tránh ngày xấu, ngày bất lợi như thế nào mới là đúng. Câu hỏi này được rất nhiều người kinh doanh quan tâm.

NHỮNG NGÀY TỐT TRONG THÁNG 7 NĂM 2019 Cách coi ngày khai trương theo tuổi tháng 7 năm 2019

Mỗi người có một cung mệnh nên cùng một ngày tốt nhưng có người hợp tuổi, có người không hợp. Cho nên để chọn ra được một ngày khai trương tốt tháng 7/2019 thì ngày đó không những là ngày đẹp trong tháng mà còn phải hợp tuổi với chủ sự.

Cách xem ngày khai trương bán hàng theo tuổi tháng 7 năm 2019 sẽ dựa vào quan hệ địa chi tương hợp (tam hợp và nhị hợp) tránh các ngày có địa chi tương xung, tương hại như sau:

  • Địa chi nhị hợp (tốt): Sửu – Tý, Dần – Hợi, Tuất – Mão, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.
  • Địa chi tam hợp (tốt) : Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.
  • Địa chi tứ hành xung (xấu) : Dần – Thân – Tỵ – Hợi; Thìn – Tuất – Sửu – Mùi; Tý – Ngọ – Mão – Dậu.
  • Địa chi tương hại (xấu) : Dậu – Tuất, Thân – Hợi, Mùi – Tý, Ngọ – Sửu, Dần – Tỵ, Mão – Thìn.
  • Ngày tự hình chi (xấu): ngày Thìn hình người tuổi Thìn tương tự ta có Ngọ – Ngọ, Dậu – Dậu, Hợi – Hợi.

Căn cứ vào cách xem ngày khai trương theo tuổi tháng 7 năm 2019 để có thể chọn ra ngày nào trong tháng 7/2019 hợp tuổi chủ sự để tiến hành khai trương, mong cho mọi việc thuận lợi, lộc tài tích tụ, phát triển.

Ngày đẹp khai trương tháng 7 năm 2019 theo tuổi 12 con giáp

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Tý


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnTốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/201917/6 – Đinh TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵTốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Sửu


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnTốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵCực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/201915/6 – Ất MãoRất Tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/201917/6 – Đinh TỵCực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Dần


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnRất Tốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
17/7/201915/6 – Ất MãoRất Tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Mão

N
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnTốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/201915/6 – Ất MãoCực tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/201917/6 – Đinh TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵTốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Thìn


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnTốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/201917/6 – Đinh TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵTốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Tỵ


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
7/7/20195/6 – Ất Tỵ Cực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/201915/6 – Ất MãoRất Tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/201917/6 – Đinh Tỵ Cực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Ngọ


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnRất Tốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/201917/6 – Đinh TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵTốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Mùi


Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnTốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/201915/6 – Ất Mão Cực tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/201917/6 – Đinh TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵTốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Thân

N
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
7/7/20195/6 – Ất Tỵ Cực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/201915/6 – Ất MãoRất Tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Dậu

N
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnTốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất Tỵ Cực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
19/7/201917/6 – Đinh Tỵ Cực tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Tuất

Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
4/7/20192/6 – Nhâm DầnRất Tốt7h-9h; 9h-11h; 13h-15h;19h-21h
7/7/20195/6 – Ất TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
17/7/201915/6 – Ất Mão Cực tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h
19/7/201917/6 – Đinh TỵRất Tốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h
31/7/201929/6 – Kỷ TỵTốt7h-9h; 11h-13h; 13h-15h; 19h-21h; 21h-23h

Xem ngày khai trương tháng 7 năm 2019 cho tuổi Hợi

N
Ngày dươngNgày âmNgày tốtGiờ hoàng đạo
17/7/201915/6 – Ất MãoCực tốt5h-7h; 11h-13h; 13h-15h; 17h-19h

* Ưu tiên chọn ngày hoàng đạo có trực tốt: Kiến, Mãn, Thành, Khai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.