Hỏi đáp, tư vấn

Ngày tốt nhập trạch tháng 10/2023

Trong tháng 10 năm 2023, tiếp tục có những ngày được xem là tốt để thực hiện việc nhập trạch vào nhà mới. Dưới đây là danh sách chi tiết các ngày tốt và các yếu tố quan trọng liên quan đến việc chọn ngày nhập trạch trong tháng này:

 1. Chủ nhật, ngày 1/10/2023:
  • Ngày thiên hình hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Chính Nam (đón Hỷ Thần), Chính Tây (đón Tài Thần).
 2. Thứ tư, ngày 4/10/2023:
  • Ngày kim đường hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Mão (05h – 07h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Bắc (đón Hỷ Thần), Đông Nam (đón Tài Thần).
 3. Thứ tư, ngày 11/10/2023:
  • Ngày thanh long hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).
  • Hướng xuất hành tốt: Chính Nam (đón Hỷ Thần), Chính Tây (đón Tài Thần).
 4. Thứ sáu, ngày 13/10/2023:
  • Ngày thiên hình hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Đông Bắc (đón Hỷ Thần), Đông Nam (đón Tài Thần).
 5. Chủ nhật, ngày 15/10/2023:
  • Ngày thiên hình hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Tý (23h – 01h), Sửu (01h – 03h), Mão (05h – 07h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Nam (đón Hỷ Thần), Chính Đông (đón Tài Thần).
 6. Thứ sáu, ngày 20/10/2023:
  • Ngày ngọc đường hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Nam (đón Hỷ Thần), Tây Nam (đón Tài Thần).
 7. Thứ tư, ngày 25/10/2023:
  • Ngày thanh long hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Tây Nam (đón Hỷ Thần), Chính Đông (đón Tài Thần).
 8. Thứ năm, ngày 26/10/2023:
  • Ngày minh đường hoàng đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Sửu (01h – 03h), Thìn (07h – 09h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Chính Nam (đón Hỷ Thần), Chính Đông (đón Tài Thần).
 9. Thứ ba, ngày 31/10/2023:
  • Ngày bạch hổ hắc đạo.
  • Giờ hoàng đạo thuận lợi: Dần (03h – 05h), Thìn (07h – 09h), Tỵ (09h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Hướng xuất hành tốt: Chính Nam (đón Hỷ Thần), Chính Tây (đón Tài Thần).

Trong việc xem ngày tốt để nhập trạch trong tháng 10 năm 2023, cùng với việc chọn những ngày tốt, gia chủ cần lưu ý tránh những ngày không tốt để thực hiện việc này. Dưới đây là danh sách chi tiết về những ngày không nên chọn để nhập trạch trong tháng này:

 1. Thứ hai, ngày 2/10/2023:
  • Ngày chu tước hắc đạo.
  • Ngày này không phù hợp để thực hiện việc nhập trạch vào nhà mới.
 2. Thứ năm, ngày 12/10/2023:
  • Ngày minh đường hoàng đạo.
  • Ngày này cũng không được xem là tốt để thực hiện việc nhập trạch.
 3. Thứ bảy, ngày 14/10/2023:
  • Ngày chu tước hắc đạo.
  • Gia chủ nên tránh chọn ngày này để thực hiện việc nhập trạch vào nhà mới.
 4. Thứ hai, ngày 16/10/2023:
  • Ngày chu tước hắc đạo.
  • Ngày này không phù hợp để thực hiện việc nhập trạch.
 5. Thứ bảy, ngày 21/10/2023:
  • Ngày thiên lao hắc đạo.
  • Ngày này cũng không được xem là tốt để thực hiện việc nhập trạch vào nhà mới.
 6. Chủ nhật, ngày 22/10/2023:
  • Ngày nguyên vu hắc đạo.
  • Gia chủ nên tránh chọn ngày này để thực hiện việc nhập trạch.
 7. Thứ bảy, ngày 28/10/2023:
  • Ngày chu tước hắc đạo.
  • Ngày này không phù hợp để thực hiện việc nhập trạch.

Trên đây là danh sách những ngày không nên chọn để thực hiện việc nhập trạch vào nhà mới trong tháng 10 năm 2023. Việc lựa chọn ngày tốt và tránh ngày xấu là một phần quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động trọng đại như nhập trạch, để đảm bảo sự may mắn và thuận lợi cho gia đình.