Hiển thị 1 Kết quả
Tin tức

09 lưu ý về chi phí hoạt động đối với khu vui chơi trẻ em

Với những kinh doanh lần đầu khởi sự, đây thực sự là một điều mạo hiểm sbởi không có bước đầu tư thử nghiệm, có tính rủi ro rất cao nếu bạn không thực sự hiểu được nhu cầu, thị hiếu khách hàng tại các địa phương

Tuy nhiên tiềm năng của thị trường khu vui chơi trẻ em hiện nay còn rất lớn, nhu cầu vui chơi dành cho trẻ em ngày càng tăng cao, do tốc độ đô thị hóa ngày càng cao tại các đô thị lớn. Thiếu đi khu vui chơi, trải nghiệm thực sự cho trẻ từ 02-05 tuổi.